Bemutatkozás

A TAO Egyesület 2007. márciusában alakult, célkitűzéseit az alábbiak szerint határozta meg:

a.) Szenvedélybetegségek elleni küzdelem: különböző szenvedélybetegségek kezelése, hangsúlyozottan a fogyatékos emberekre való tekintettel (látássérült, mozgássérült, halmozottan sérült emberek) .

b.) Szenvedélybetegségek kezelésének komplementer oktatása: „ fülakupunktúrás addiktológia”.  Valamint a szenvedélybetegség-prevenció, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenyég szervezése, ilyen ellátásokhoz való hozzájutás támogatása, segítése, illetve ilyen tevékenységek végzése.

c.) A rászoruló emberek körében szociális tevékenység végzése: ellátásokhoz való hozzájutás segítése, illetve ilyen szolgáltatások biztosítása, az Elnökség külön döntése alapján, megfelelő források megléte esetén szociális és rehabilitációs célú eszköz és pénzsegélyek nyújtása, mozgáskorlátozottak és családjaik segítése, idős korú mozgáskorlátozott személyek gondozásának segítése, illetve számukra gondozás biztosítása

d.) Konferenciák és egyéb rendezvényeket szervezése, az Egyesület működésének megismertetése az érdeklődőkkel

e.) Rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése, szervezése és nyújtása

f.) Szenvedélybetegségekről ismeretterjesztő, ismeretbővítő képzések, előadások, programok, oktatási tevékenységek szervezése és végzése fogyatékossággal, szenvedélybetegségben  élő emberek, családtagjaik és a velük együttműködő személyek számára

g.) Az Egyesület céljai teljesülésével kapcsolatos információgyűjtés, információszolgáltatás, adatok nyilvántartása, kapcsolattartás az Egyesület céljaival azonos, vagy hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezetekkel.

E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi.

A TAO Közhasznú Egyesületünket elnöke: Dr. Széchenyi István

A TAO Közhasznú Egyesület a Magyar Integratív Medicina Szövetség (MIMSZ) alapító tagja


Nyomtatás